مشخصات بازیکن
???? ???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.209.54.164 :آیپی
STEAM_1:1:490804467 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
MohammadAli Yektamanesh | Omega :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۰:۴۶:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۴:۴۶:۴۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن