مشخصات بازیکن
csgo :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.87.210 :آیپی
STEAM_1:1:489920837 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
MohammadAli Yektamanesh | Omega :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۳:۵۱:۴۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن