مشخصات بازیکن
worgm7 :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.210.65 :آیپی
STEAM_1:0:246808274 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۶:۳۷:۴۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن