مشخصات بازیکن
????[h1][b] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
95.38.217.246 :آیپی
STEAM_1:1:2802579 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۸:۴۰:۰۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۸:۴۰:۰۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن