مشخصات بازیکن
ShervinPrL | Pvpro.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.202.182.230 :آیپی
STEAM_1:1:453946006 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰۴:۰۰:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۴:۰۰:۴۹ :تاریخ آنبن
14 روز :مدت زمان بن