مشخصات بازیکن
MmD_HeS` :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
212.33.223.63 :آیپی
STEAM_1:0:427654179 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۲:۴۳:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۲:۴۳:۱۶ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن