مشخصات بازیکن
NeDaW^___^ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.95.236 :آیپی
STEAM_1:0:58568063 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۳:۰۶:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۱۳:۰۶:۲۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن