مشخصات بازیکن
Immortal_Guard :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
87.107.232.243 :آیپی
STEAM_1:0:66415593 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۴:۵۳:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۴:۵۳:۲۰ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن