مشخصات بازیکن
Parsa :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
89.235.80.84 :آیپی
STEAM_1:0:463703959 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۶:۳۲:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۶:۳۲:۰۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن