مشخصات بازیکن
???? D?VILL? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.229.14 :آیپی
STEAM_1:0:38357782 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۵:۰۹:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۵:۰۹:۳۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن