مشخصات بازیکن
Alireza :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.95.236 :آیپی
STEAM_1:1:487264785 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۵:۳۸:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۲۲:۵۶:۲۵ :تاریخ آنبن
14 روز :مدت زمان بن