مشخصات بازیکن
??? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Kazakhstan(KZ) :کشور / منطقه
2.132.234.112 :آیپی
STEAM_1:1:491286774 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۷:۰۳:۰۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن