مشخصات بازیکن
(mute) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
87.107.207.185 :آیپی
STEAM_1:1:243282431 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۲۱:۵۱:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۲۲:۳۳:۳۵ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن