مشخصات بازیکن
Warrior.... :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
80.191.146.231 :آیپی
STEAM_1:0:442938120 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰۲:۱۴:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰۲:۱۴:۵۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن