مشخصات بازیکن
? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.178.148.27 :آیپی
STEAM_1:1:149868274 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۲:۴۷:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۰:۱۵:۱۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن