مشخصات بازیکن
Vespa18 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.83.216 :آیپی
STEAM_1:0:452207290 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۲:۵۱:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۲:۵۱:۰۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن