مشخصات بازیکن
Hopeless Juad :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.209.54.111 :آیپی
STEAM_1:1:179470353 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۲:۵۷:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳:۵۷:۵۵ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن