مشخصات بازیکن
**mostafa007** :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.118.121.86 :آیپی
STEAM_1:0:433582673 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
MohammadAli Yektamanesh | Omega :بن شده توسط
Nadia Agharabi | Valkyrie :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۵:۰۰:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۵:۳۴:۱۰ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن