مشخصات بازیکن
aliazshakeri :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.141.93 :آیپی
STEAM_0:0:488916209 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۵:۵۹:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۱۵:۵۹:۳۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن