مشخصات بازیکن
he 112 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.228.154 :آیپی
STEAM_1:1:444775507 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲۰:۲۸:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲۱:۲۸:۳۵ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن