مشخصات بازیکن
s_vex :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.183.88.144 :آیپی
STEAM_1:1:491606062 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Niloofar Sharifi | Niloo Monster :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۸:۲۲:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۸:۲۲:۲۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن