مشخصات بازیکن
MoRi J :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.232.217.251 :آیپی
STEAM_1:1:68690786 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۲:۲۲:۳۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن