مشخصات بازیکن
NANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
89.235.89.191 :آیپی
STEAM_1:0:28924759 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۲:۲۳:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۲۲:۲۳:۱۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن