مشخصات بازیکن
You Mad Bro ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.123.122 :آیپی
STEAM_1:1:488993654 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۳:۳۲:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۲۳:۳۲:۵۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن