مشخصات بازیکن
PaRaZiT :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.139.241 :آیپی
STEAM_1:1:192835468 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۳:۴۸:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۳:۵۸:۳۰ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن