مشخصات بازیکن
????? ??? ??? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.209.55.174 :آیپی
STEAM_1:0:491950750 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰۱:۵۹:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۱:۵۹:۱۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن