مشخصات بازیکن
MAX***SCOFIELD*** :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.107.163 :آیپی
STEAM_1:0:489881567 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳:۳۲:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۳:۳۲:۰۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن