مشخصات بازیکن
Khalvat :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.117.189.33 :آیپی
STEAM_1:0:485056200 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۸:۳۷:۵۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن