مشخصات بازیکن
ScreaM :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.175.81 :آیپی
STEAM_1:0:442606032 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۰:۳۲:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰۰:۳۲:۲۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن