مشخصات بازیکن
??????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Russian Federation(RU) :کشور / منطقه
178.65.114.205 :آیپی
STEAM_1:0:491964307 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۸:۵۴:۰۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن