مشخصات بازیکن
? [M]amad-Diaco :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.98.245.72 :آیپی
STEAM_1:1:83038584 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۹:۱۳:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۹:۲۳:۴۶ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن