مشخصات بازیکن
SMR :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.113.7.100 :آیپی
STEAM_1:1:492185889 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۲۰:۰۹:۱۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن