مشخصات بازیکن
adventurousscandalousgaur :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.7.246 :آیپی
STEAM_1:1:488819630 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۲۰:۳۰:۰۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۲۰:۳۰:۰۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن