مشخصات بازیکن
History :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.98.41.166 :آیپی
STEAM_1:0:439268312 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۱:۲۲:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۱:۲۲:۵۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن