مشخصات بازیکن
DrNikotin :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.194.44 :آیپی
STEAM_1:1:490823907 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۱:۴۹:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۱:۴۹:۲۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن