مشخصات بازیکن
Arash- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.117.33.123 :آیپی
STEAM_1:0:50432411 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
AmirHossein Chliki | aizy :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۲:۵۲:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۳:۰۲:۱۷ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن