مشخصات بازیکن
EdD!E [God] ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
94.183.88.36 :آیپی
STEAM_1:0:459924309 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bug Zadan Dar Server :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰۳:۱۲:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۰۳:۱۲:۲۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن