مشخصات بازیکن
00 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.215.186 :آیپی
STEAM_1:1:485827680 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Aimbot :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۲:۲۶:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۰۲:۲۶:۵۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن