مشخصات بازیکن
hosein.motahari :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.214.164.192 :آیپی
STEAM_1:0:473169774 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۸:۵۱:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۹:۵۱:۵۲ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن