مشخصات بازیکن
AvA :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.157.211 :آیپی
STEAM_1:0:108964005 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۲۱:۵۹:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۱:۵۹:۵۴ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن