مشخصات بازیکن
RaCon :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.248.58.227 :آیپی
STEAM_1:1:443134925 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۱:۲۰:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰۱:۲۰:۰۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن