مشخصات بازیکن
CheriK :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.132.131 :آیپی
STEAM_1:1:441572528 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۱:۲۶:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۱:۵۶:۰۳ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن