مشخصات بازیکن
Im ali :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
178.131.101.180 :آیپی
STEAM_1:1:492564929 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰۲:۳۵:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۲:۳۵:۱۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن