مشخصات بازیکن
Patrik' :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.74.178.230 :آیپی
STEAM_1:1:40263862 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۵:۵۶:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۶:۵۶:۳۲ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن