مشخصات بازیکن
Do you know The wae? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
178.131.101.180 :آیپی
STEAM_1:0:492880211 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۶:۱۹:۰۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۶:۱۹:۰۰ :تاریخ آنبن
6 روز :مدت زمان بن