مشخصات بازیکن
0 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.218.70 :آیپی
STEAM_1:1:492740938 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۶:۵۴:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۶:۵۴:۳۳ :تاریخ آنبن
14 روز :مدت زمان بن