مشخصات بازیکن
RelaXxX :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.97.156 :آیپی
STEAM_1:0:492927402 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Hossein Adibi | HK :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۷:۵۰:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۱۷:۵۰:۱۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن