مشخصات بازیکن
nOGod :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.218.70 :آیپی
STEAM_1:0:220039541 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۲۰:۱۴:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۲۰:۱۴:۰۲ :تاریخ آنبن
14 روز :مدت زمان بن