مشخصات بازیکن
? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.125.240 :آیپی
STEAM_1:0:424782367 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۳:۲۱:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰۳:۲۱:۵۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن