مشخصات بازیکن
G2 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.180.98.192 :آیپی
STEAM_1:1:448323235 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۲۳:۱۱:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۲۳:۱۱:۱۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن